Instalacje Elektryczne

Kompleksowa konserwacja i wykonawstwo instalacji elektrycznych na obiektach mieszkalnych, gastronomicznych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych
  • Dokonywanie przeglądów wszystkich urządzeń elektrycznych oraz usuwanie stwierdzonych usterek
  • Wymiana i naprawa uszkodzonego osprzętu elektrycznego 
  • Usuwanie usterek instalacji elektrycznej na częściach wspólnych nieruchomości, w tym instalacji oświetlenia zewnętrznego
  • Sprawdzanie na bieżąco stanu instalacji elektrycznej 
  • Oczyszczanie styków, izolowanie przewodów, regulacja automatyki oświetlenia
  • Projektowanie i montaż nowych instalacji elektrycznych
  • Automatyka budynku


AMATIK
Automatyka Przemysłowa

Warszawa

tel. 606 344 694

biuro@amatik.pl